Fastighetsskötsel

Hammar Nordic är en kund där vi sköter om fastighetsskötseln.

 

Med Primär fastighetsförvaltning har vi sedan 4 år mycket samarbete med och förutom fastighetsskötseln så är det klottersanering vid flera järnvägsstationer och många andra fastigheter som vi hjälper dom med.

 

Sedan September 2013 har Entreprenad Stolt och Primär tagit över skötseln av rastplatser vid Botered, Karlsro samt Vittene.

 

Andra stora kunder är sedan många år Vänersborgs kommun, Vänersborgsbostäder, Kraftstaden Fastigheter TrollhättanAB.

 

Åt Vattenfall sanerar vi transformatorstationer och kabelskåp.

 

Vi arbetar även med mindre snickerier, målningsarbeten, grävarbeten med minigrävare samt snöröjning där vi nu för tiden har många uppdrag.